rajfotografie

COMPOSITIE - Croppen of Bijsnijden

Croppen

Bijsnijden of croppen van een foto is een eenvoudige methode om de compositie te verbeteren. Croppen heeft twee directe effecten. In de eerste plaats kun je alles wat niet relevant is voor de foto weglaten. Je snijdt het er gewoon af. Ten tweede zorgt croppen ervoor dat het beeld dat overblijft groter is. Er treedt dus een vergroting op. Dat kan de compositie verbeteren omdat je meer nadruk kan leggen op het hoofdonderwerp van je foto.

Croppen naar ander beeldformaat

De originele digitale foto heeft meestal een bestandsformaat in de verhouding 2:3. Die is voor de camera's met een 24 megapixel sensor 4000 x 6000 pixels. Snij je zo'n foto bij dan biedt het bestandsformaat voldoende pixels om ook een ander formaat te kiezen. Bijvoorbeeld in de verhouding 5:7 of 1:1. Ook dan is het mogelijk de compositie te optimaliseren door croppen.

Is croppen verkleinen of vergroten?

Het antwoord op deze vraag is 'neen'. Croppen is bijsnijden en verkleinen of vergroten zijn wat de termen zeggen! Dat croppen tot een vergroting van de uitsnede leidt is al aangegeven. Verkleinen of vergroten heeft te maken met de afbeeldingsdimensies, makkelijker gezegd, de lengte en/of de breedte van de foto. Je ziet het vaak op websites, een kleine foto die, wanneer je er met je muis overheen gaat, groter wordt afgebeeld. Dat kan door een kleine thumbnail te plaatsen met bijvoorbeeld een breedte van 60 pixels en die te vergroten tot zijn oorspronkelijke afmeting van bijvoorbeeld 1200 pixels breed.

Voorbeelden

De volgende foto's laten zien wat croppen doet. De voorbeelden zijn gesneden uit een en dezelfde foto. Het leidt tot verschillende composities.

Onderstaande foto is het origineel, genomen met een 16-85mm Nikor op 16mm. Het volledige beeld laat ook een deel van het bootje zien van waaraf is gefotografeerd. Beetje storend in het beeld.

croppen

Snij je het bootje eraf - in dezelfde beeldverhouding als het origineel - dan wordt het beeld wat groter. Er treedt ook verlies op aan de bovenkant. De typerende ronding van de brug valt gedeeltelijk weg, helaas!

croppen

Je kunt het wegvallen van de brugboog voorkomen door in een andere beeldverhouding te croppen. Hier 1x1. De boog blijft zichtbaar en het bootje is ook hier weggesneden.

croppen

Croppen is dus bijsnijden en de keus is aan de fotograaf. Wat wil je wel en wat wil je niet laten zien. Bij digitale fotobestanden is croppen makkelijk te doen, zeker wanneer het bestanden van enig omvang zijn, dan blijft de kwaliteit van de gecropte foto prima.

Croppen als kwaliteitstest

Veel fotografen zijn erg geïnteresseerd in de digitale kwaliteit van hun foto's. Logisch, want als er kwaliteitsverlies optreedt wil je dat in het vervolg graag voorkomen. Croppen kan daarbij helpen. Je maakt een uitsnede uit een foto van bijvoorbeeld 600 pixels breed. Die uitsnede bekijk je vervolgens op je scherm waarbij je er voor zorgt dat de afbeelding daar ook 600 pixels breed is. Je ziet dan heel goed of de digitale kwaliteit van je foto voldoende is. Je ziet eventuele ruis, chromatische aberratie en het verloop in scherpte.

100% uitsnede

Het gaat hier dus om de 'digitale' kwaliteit door een zogenaamde 100%-uitsnede te maken. De 100% slaat hier op de verhouding tussen uitsnede en projectie. Onderstaande foto's zijn beide 320 pixels breed. De gecropte foto is gesneden uit het origineel op 100%. De crop is daardoor ook 100%. Anders gezegd, 1 pixel van de foto = 1 pixel op het scherm, in beide afbeeldingen.

Het gaat hier dus niet om de creatieve of artistieke kwaliteit, daarvoor gelden heel andere beoordelingscriteria.

croppen

croppen