rajfotografie

COMPOSITIE - Croppen of Bijsnijden

Croppen of bijsnijden

Verbeter de compositie van een foto door bij te snijden. Onbelangrijke of storende delen snij je weg waardoor het beeld dat overblijft groter is en ook de compositie beter is. De nadruk komt meer te liggen op het hoofdonderwerp van de foto.

Croppen naar ander beeldformaat

Het originele beeldformaat heeft meestal een verhouding van 2:3. Bij een camera met een 24 megapixel sensor is dat 4000x6000 pixels. Snij je zo'n foto bij, dan heb je voldoende pixels over om ook een ander beeldformaat te kiezen, bijvoorbeeld 5:7 of 1:1.

Croppen is geen verkleining of vergroting

Croppen is alleen bijsnijden, je snijdt een stuk uit een foto. Verkleinen of vergroten zijn wat de termen zeggen! Je verandert dan de lengte en/of breedte van de foto maar snijdt er niets vanaf. De verhouding van het beeldformaat blijft hetzelfde. Vergelijk een foto en een thumbnail (verkleining) ervan.

Voorbeelden

De volgende foto's laten zien wat croppen doet. Alle voorbeelden zijn uitsnedes van dezelfde foto. Kijk hoe de compositie verandert.

Onderstaande foto is het origineel, genomen met een 16-85mm Nikor op 16mm. Het volledige beeld laat ook een deel van het bootje zien van waaraf is gefotografeerd. Beetje storend in het beeld.

croppen

Snij je het bootje eraf - in dezelfde beeldverhouding als het origineel - dan wordt het beeld wat groter. Er treedt ook verlies op aan de bovenkant. De typerende ronding van de brug valt gedeeltelijk weg, helaas!

croppen

Je kunt het wegvallen van de brugboog voorkomen door in een andere beeldverhouding te croppen. Hier 1x1. De boog blijft zichtbaar en het bootje is ook hier weggesneden.

croppen

Croppen is dus bijsnijden en de keus is aan de fotograaf. Wat wil je wel en wat wil je niet laten zien. Bij digitale foto's is croppen makkelijk, zeker wanneer het bestanden van enige omvang zijn, dan blijft de kwaliteit van de gecropte foto prima.

Croppen als kwaliteitstest

Veel fotografen zijn erg geïnteresseerd in de digitale kwaliteit van hun foto's. Logisch, want als er kwaliteitsverlies optreedt, wil je dat in het vervolg graag voorkomen. Croppen kan daarbij helpen. Je maakt een uitsnede uit een foto van bijvoorbeeld 600 pixels breed. Die uitsnede bekijk je vervolgens op je scherm waarbij je er voor zorgt dat de afbeelding daar ook 600 pixels breed is. Je ziet dan heel goed of de digitale kwaliteit van je foto voldoende is. Je ziet eventuele ruis, chromatische aberratie en het verloop in scherpte.

100% uitsnede

Het gaat hier dus om de 'digitale' kwaliteit door een zogenaamde 100%-uitsnede te maken. De 100% slaat hier op de verhouding tussen uitsnede en projectie. Onderstaande foto's zijn beide 320 pixels breed. De gecropte foto is gesneden uit het origineel op 100%. De crop is daardoor ook 100%. Anders gezegd, 1 pixel van de foto = 1 pixel op het scherm, in beide afbeeldingen.

Het gaat hier dus niet om de creatieve of artistieke kwaliteit, daarvoor gelden heel andere beoordelingscriteria.

croppen

croppen