rajfotografie

COMPOSITIE - regel van derden

Regel van derden

Deze regel verdeelt het beeld in negen gelijke vlakken door denkbeeldig twee horizontale en twee verticale lijnen in de afbeelding te trekken. Het belangrijkste aandachtspunt in het beeld ligt op een van de vier snijpunten.

Juist deze punten in het beeldvlak vangen de aandacht van de kijker.

De regel kan toegepast worden op rechthoekige, vierkante en ronde afbeeldingen. Enige voorwaarde is dat het beeld in negen gelijke vlakken is verdeeld.

Voorbeeld

De volgende foto's laten zien wat de regel van derden doet. In de eerste foto is het belangrijkste aandachtspunt niet op een van de snijlijnen geplaatst van de regel van derden. De foto is daardoor rommelig, er zijn te veel storende beeldelementen zichtbaar.

De tweede foto is een uitsnede uit de eerste foto in de verhouding 1:1. In deze foto is het belangrijkste aandachtspunt wel op een snijpunt van lijnen geplaatst. Daardoor heeft deze foto een betere compositie met de nadruk op het vuurspuwen. De storende beeldelementen zijn weggelaten en ook is rekening gehouden met de richting van het vuur, naar rechtsboven. Het maakt de foto veel boeiender.

Zoekerbeeld

Bij sommige camera's kan je een raster of grid in de zoeker zichtbaar maken. Hierdoor kan je al rekening houden met de compositie. Nikon bijvoorbeeld biedt deze zoekerhulp aan als camerafunctie in het menu Persoonlijke Instellingen. Onder de optie 'opnemen/weergeven' is het mogelijke 'rasterweergave in zoeker' aan te zetten. Deze functie verdeelt het zoekerbeeld in 16 vlakken en niet in de 9 vlakken zoals de regel van derden doet. Voor zover bekend is ook bij andere camera's een raster beschikbaar die de regel van derden toont. Sommige camera's tonen de autofocuspunten die het zoekerbeeld ongeveer volgens de regel van derden indeelt.

Zo'n raster of grid is handig maar niet perse noodzakelijk. In de nabewerking kan je altijd nog aanpassingen aan je foto maken om de beste compositie te krijgen. Dat is ook bij de voorbeeldfoto's gedaan.

Vergelijk Gulden Snede

Naast de regel van derden die veel gebruikt wordt, is er een regel die veel gelijkenis vertoont. De Gulden Snede lijkt er veel op maar is net even anders!