rajfotografie

COMPOSITIE - invoerende lijnen

Invoerende lijnen

Perspectief in een foto geeft diepte aan de afbeelding. Dat effect is nog te versterken door bij het fotograferen rekening te houden met die lijnen in de foto die dat perspectief benadrukken. De blik van de kijker wordt dan meegenomen door de lijnen naar het belangrijkste aandachtspunt in de foto. Dit heten 'invoerende lijnen'.

recht

Onderstaande foto heeft verschillende invoerende lijnen. Het weggetje is heel duidelijk als invoerende lijn aanwezig maar ook het groene gras links van het weggetje leidt naar de horizon. Ook het daarnaast liggende lichtere gras buigt met de twee eerste lijnen mee.


krom

Een invoerende lijn hoeft niet perse kaarsrecht te zijn zoals de foto laat zien. Gebogen lijnen hebben het effect ook met een wat speelser karakter.

Een bijzondere invoerende lijn is de zogenaamde S-lijn. Een slingerende lijn die de blik van de kijker het beeld intrekt langs een S-vormige lijn.

De sloot op bovenstaande foto heeft die S-vorm en slingert door het weiland, gaat over in de donkere begroeiing aan de horizon om bij het molentje te eindigen.


Duidelijk-Onduidelijk

Ook de volgende foto's tonen invoerende lijnen. Bij de eerste foto is het heel duidelijk. De sporen in de sneeuw sturen de aandacht direct naar het einde van het weggetje, de diepte in. De wandelaars volgen als het ware de richting die de invoerende lijnen aangeven!

Bij de tweede foto zijn het de stoepranden en de de gevellijn die als invoerende lijnen fungeren en de blik van de kijker naar de huizen en de stoomwolk van de koeltoren trekken. Het effect is hier minder direct omdat de lijnen wat subtieler in het beeld staan. Maar ze zijn er wel en doen hun werk!

Samenspel van lijnen

Vaak zijn er meer lijnen in een foto aan te wijzen die als invoerende lijnen fungeren. Dat is het geval met de vorige foto maar ook met de volgende waar het effect wat duidelijker is.

Bij deze foto wijst het muurtje rechts direct naar het vrouwtje met de boodschappentas. Het is een sterke invoerende lijn.

Bovendien gaat de lijn van de oplopende treden over in de lijn van het muurtje. Beide lijnen 'ontmoeten' elkaar en plaatsen het vrouwtje precies op hun ontmoetingspunt. Meer aandacht kan je haast niet krijgen!

Samenvatting

De lijnen in een foto bakenen niet alleen het onderwerp af, het stuurt de blik van de kijker ook de kant van het onderwerp op. Fotografen kunnen deze eigenschap van lijnen heel goed gebruiken om een onderwerp te benadrukken. Invoerende lijnen doen dat en hebben als neveneffect dat ze de diepte, het perspectief in een foto benadrukken.